Skræddersyet Teambuilding

Personlige udviklingskurser

Få værktøjer som sætter fokus på personlig udvikling
Kontakt os for et godt tilbud

Personlig udvikling

Personlig udvikling er kurser, hvor du præsenteres for værktøjer og aktiviteter, som sætter fokus på personlig udvikling – i fællesskab med de andre kursister.

Konceptet er udviklet og bygget op om et intensivt personligt udviklingskursus i et teambaseret miljø. Kurset afvikles i en afmålt kombination af viden og teori typisk med udgangspunkt i et adventure-forløb, hvor teorien afprøves i praksis.

Efter adventureforløbet vil der være en evaluering og erfaringsopsamling med henblik på at omsætte de nye erfaringer fra handling til udvikling i hverdagen.

Det sagde Crisplant

“I forbindelse med en reorganisering af vores projektafdeling synes vi, at det ville være en god idé at få rystet alle medarbejderne godt sammen. Vi havde tidligere brugt Green Adventure i forbindelse med et andet arrangement i virksomheden, og eftersom det havde været en succes, var der ingen tvivl om, at vi ville bruge dem igen.Green Adventure tilrettelagde en fantastisk dag for os i Romalt Bakker med en masse spændende aktiviteter og teambuilding-øvelser. Instruktørerne var professionelle og skabte rammerne for en god dag for medarbejderne i Crisplants projektafdeling. Ligeledes viste vejret sig fra sin allerbedste side, hvilket bestemt ikke gjorde dagen ringere. Arrangementet vakte stor begejstring blandt alle, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger.”

– Sarah Skøtt & Hanne Graugaard, Crisplant A/S

Skriv til os