Skræddersyet Teambuilding

Green Adventure

Det handler om mennesker

Teambuilding

Aktiviteterne er bygget op omkring samarbejds- og kommunikationsopgaver og alle kan være med på både de fysiske og psykiske opgaver.

Læs mere ⟶

Teambuilding udland

Green Adventure tilbyder oplevelser uden for Danmarks grænser i form af både firmature og ture med familie og venner.

Læs mere ⟶

Kurser

Green Adventure tilbyder en lang række kurser til virksomheder og private. Fælles for dem alle er at de er bygget op omkring et teambaseret miljø.

Læs mere ⟶

Kundeevents

Styrk relationerne til dine kunder – tag dem med på eventyr. Green Adventure tilbyder events og oplevelser, som giver dig og din virksomhed mulighed for at styrke relationerne til jeres kunder.

Læs mere ⟶

Om os

Green Adventure har siden 1995 udbudt en bred vifte af kurser og oplevelser, der alle omhandler mennesker og udvikling. Vi skræddersyr kurser til såvel erhvervslivet og undervisningssektoren.

Læs mere ⟶

Kontakt os

Vores mission er at udvikle arbejdspladser, der er sjove, udviklende, effektive og producerende. Kontakt Stanley på tlf: 40 98 15 52, og hør mere om mulighederne for dit næste event.

Læs mere ⟶ 

Idrætsinstitutionen Motalagade havde i forbindelse med vores personaleweekend, hyret Green Adventure til at lave to timers teambuildingsøvelser med personalegruppen. Det var en på alle måder GOD oplevelse! Øvelserne blev serveret med humor og med gode spørgsmål til refleksion, hvormed vi kunne drage paralleller mellem øvelserne og vores hverdagspraksis. Særligt ifht, vores måder at samarbejde på og løse opgaver sammen. Noget andet som blev tydeligt var også, hvor vigtig vores kommunikation er.

Vi kan varmt anbefale Stanley til sådan et personalearrangement.

Pæd. leder. Maiken Thorhauge

Børne Center Thyregod, Røde Kors asylafdelingen, siger mange tak for en forrygende dag i Vingsted med et skarpt og relevant forløb særligt tilpasset vores ønsker og behov. Stanley og Charlotte formåede at sammensætte et program, der både indeholdt teambuilding for en helt ny medarbejderstab, samtidigt med at søsætte og give kyndig vejledning på arbejdet med vores fælles værdi-grundlag – alt sammen på en måde, hvor alle kunne være med, man følte sig godt klædt på, og hvor planen ikke var mere fast, end at vi kunne skifte kurs – dejligt med en god fornemmelse for, hvad behovet var.

Vi ser frem til at samarbejde med Stanley igen i andre sammenhænge.

Røde Kors

Stine Holm Madsen, Funktionsleder

De tilbagemeldinger jeg efterfølgende har fået af medarbejderne, har udelukkende været positive: Gode aktiviteter. Passende tid til hver aktivitet. Noget alle kunne være med til, – unge, gamle, tykke og tynde! Gode instruktører. Dejligt sted at være (vejret var med os!). Noget andet i forhold til det man “plejer”.

Vi kan her fra Neoperl varmt anbefale et sådan arrangement, det giver et positivt afbræk i den travle hverdag, og en styrkelse af det sociale samvær.”

Neoperl Nordic A/S

Susanne Paulsen

I forbindelse med en reorganisering af vores projektafdeling synes vi, at det ville være en god idé at få rystet alle medarbejderne godt sammen. Vi havde tidligere brugt Green Adventure i forbindelse med et andet arrangement i virksomheden, og eftersom det havde været en succes, var der ingen tvivl om, at vi ville bruge dem igen.Green Adventure tilrettelagde en fantastisk dag for os i Romalt Bakker med en masse spændende aktiviteter og teambuilding-øvelser. Instruktørerne var professionelle og skabte rammerne for en god dag for medarbejderne i Crisplants projektafdeling. Ligeledes viste vejret sig fra sin allerbedste side, hvilket bestemt ikke gjorde dagen ringere. Arrangementet vakte stor begejstring blandt alle, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger.

Crisplant A/S

Sarah Skøtt & Hanne Graugaard

Skriv til os

Vi støtter